Adunarea Generală a „Asociației Coșarilor” din România

Adunarea Generală a „Asociației Coșarilor” din România

În data de 09 mai 2015 a avut loc Adunarea Generală a „Asociației Coșarilor” din România. Evenimentul s-a desfășurat la sediul „Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie” (CPPI) din Bușteni și a reunit membrii Asociației.

În deschiderea lucrărilor s-au citit mesajele de salut din partea unor Asociații, Societăți etc. cu care „Asociația Coșarilor” are încheiate protocoale de colaborare sau din care face parte ca membru colectiv: „Asociația Generală a Inginerilor din România” (AGIR), „Asociația Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat” (ASPIR), „Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți” (SETEC), „Ordinul Auditorilor Energetici din România” (OAER) și „Asociația Inginerilor de Instalații din România – Filiala Valahia” (AIIR-FV).

A urmat Darea de seamă a conducerii „Asociației Coșarilor” din România pe perioada de la ultima Adunare Generală și până în prezent. În continuarea lucrărilor, firmele participante și-au prezentat activitatea desfășurată în cadrul Asociației. Apoi au avut loc discuții animate, deosebit de fructuoase, pe baza cărora s-au stabilit activitățile pe care și le propune „Asociația Coșarilor” în viitorul apropiat.

În finalul Adunării Generale, Domnului Vicepreședinte Viorel ALEXE i-a fost înmânat, în mod festiv, stegul „Asociației Coșarilor”, pentru a-l păstra la sediul din Alexandria.

Adunarea Generală a „Asociației Coșarilor” din România


 

asociatiacosarilor.ro

Asociatia Cosarilor din Romania, este o organizatie deschisa, cu membri persoane fizice si juridice, care-i recunosc statutul si doresc sa contribuie la realizarea obiectivelor sale. Numarul de membri este nelimitat.

utile

Taxa de membru pentru anul 2024 este de 1.000 lei.

contact

  • Presedinte: Dorin Jipa
  • Email: office@asociatiacosarilor.ro
  • Telefon: 0744.594.342

© asociatiacosarilor.ro - 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by SMART WEBSITE

Minimum 4 characters