testoAsociatia Cosarilor concurs cosari concurs cosari

Coșul de fum în 1000 de imagini

Ediția a II-a – 2016

După succesul primei ediții a acestei competiții a venit timpul și pentru cea de-a doua ediție.

Prima ediție s-a desfășurat în perioada 1 aprilie – 15 august 2015 s-a bucurat de un real succes iar organizatorii, „Asociația Coșarilor” și Testo România, au decis ca această campanie să continue și în 2016.

Ediția din 2015 a reușit să strângă peste 100 de imagini „inedite” ce surprind probleme referitoare la coșurile de fum dar și la hotele de restaurant.

Campania subliniază importanța coșurilor de fum și trage un semnal de alarmă în ceea ce privește montarea sau întreținerea necorespunzătoare a acestora.

Câștigătorii competiției vor fi anunțați în data de 20 octombrie și vor fi răsplătiți cu premii ce constau în instrumente de măsură oferite de Testo România.

Mai jos sunt date condițiile de participare și regulamentul campaniei.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 1. Organizatorul

Organizatorii campaniei „Coșul de fum în 1000 de imagini” sunt „ASOCIAȚIA COȘARILOR”, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 51, ap.2, C.U.I. 330340000 și S.C. TESTO ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 247, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/2890/2011, C.U.I. RO29374402, denumiți în continuare Organizatori.

 1. Perioada de desfășurare

Campania se desfășoară în perioada 1 iunie – 30 septembrie 2016, pe întreg teritoriul României.

 1. Cui se adresează campania

Campania se adresează tuturor companiilor din cadrul „Asociației Coșarilor” din România care, în perioada de desfășurare a campaniei, trimit pe adresa de e-mail office@asociatiacosarilor.ro  fotografii cu coșuri de fum cu defecte, deteriorate, înfundate, cu risc de incendiu sau intoxicare sau coșuri de fum mai neobișnuite.

 1. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, compania membră a „Asociației Coșarilor” din România trebuie să trimită pe adresa de mail a organizatorilor imagini elocvente cu coșuri de fum montate necorespunzător, cu defecțiuni sau înfundate etc. Imaginile vor fi stocate într-o baza de date, iar între 30 septembrie și 15 octombrie 2016 vor fi evaluate de către juriul campaniei, care va alege cele mai reprezentative cinci fotografii primite. Dintre acestea se va întocmi un top, în care vor intra 3 fotografii, ai căror proprietari vor fi premiați conform listei de premii de la punctul 5. Lista cu primii trei clasați va fi afișată în data de 20 octombrie 2016.

Juriul concursului este alcătuit din reprezentanți de marcă ai domeniului termotehnicii din România:

 ing. Horațiu BAȘA – Director General Testo România SRL – Președintele Juriului;

expert tehnic extrajudiciar euring. Cristian CETĂȚEANU – Președintele „Asociației Coșarilor”;

prof. univ. dr. ing. Dan Paul STĂNESCU

conf. univ. dr. ing. Nicolae N. ANTONESCU

conf. univ. dr. ing. Virgil FLORESCU – Președintele „Asociației Profesionale a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat” (ASPIR);

conf. univ. dr. ing. Cătălin LUNGU – Președintele „Asociației Inginerilor de Instalații din România – Filiala Valahia” (AIIR-FV).

 1. Premii

Premiile acordate sunt oferite de către SC Testo România SRL și constau în următoarele instrumente de măsură:

Locul 1 – Set VAC sonde inteligente.                                      Valoare premiu: 1.386,0 LEI fără TVA

Locul 2 – Termometru IR – testo 830-T2.                                 Valoare premiu:    359,0 LEI fără TVA

Locul 3 – Sonda inteligenta pentru viteza aer – testo 410i.   Valoare premiu:    330,0 LEI fără TVA

 De asemenea, premii importante vor fi acordate din partea Termo Tools SRL (scule profesionale RIGID ) și Laborex SRL.

 1. Responsabilitate

Organizatorii își rezerva dreptul de a pune capăt campaniei, anterior datei de 30 septembrie 2016, exclusiv în cazul în care, din motive obiective și independente de voința și controlul organizatorilor, continuarea promoției nu ar mai fi posibilă. În acest caz, organizatorul se obligă să anunțe public încetarea anticipată a promoției, prin publicarea unui anunț pe pagina web proprie. Fotografiile care intră în concurs trebuie să fie realizate de cel care le trimite și trebuie să fie proprietatea acestuia. Organizatorii nu își asumă nici o responsabilitate pentru fotografii realizate de alte persoane decât cele care participă la campanie. Întreaga responsabilitate revine celui care trimite fotografiile, acesta fiind direct răspunzător de eventualele litigii legate de drepturi de autor.

 1. Litigii

Conflictele apărute între Organizator și participanții la Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, părțile vor înainta conflictele instanțelor competente din Cluj-Napoca.

 1. Regulamentul campaniei

Prezentul regulament este disponibil participanților gratuit, pe toată perioada derulării campaniei, la sediul Organizatorilor. La cererea expresă, va fi expediat tuturor celor interesați.

 Protecția datelor personale

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor participanților la prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

“ASOCIAȚIA COȘARILOR” DIN ROMÂNIA                                             S.C. Testo Rom S.R.L.

asociatiacosarilor.ro

Asociatia Cosarilor din Romania, este o organizatie deschisa, cu membri persoane fizice si juridice, care-i recunosc statutul si doresc sa contribuie la realizarea obiectivelor sale. Numarul de membri este nelimitat.

utile

Taxa de membru pentru anul 2024 este de 1.000 lei.

contact

 • Presedinte: Dorin Jipa
 • Email: office@asociatiacosarilor.ro
 • Telefon: 0744.594.342

© asociatiacosarilor.ro - 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by SMART WEBSITE

Minimum 4 characters