IMPORTANT

ASOCIAȚIA COȘARILOR – Membru colectiv în cadrul Asociației Generale a Inginerilor din România

agir

Asociația Coșarilor” a fost admisă ca membru colectiv în cadrul „Asociației generale a Inginerilor din România” – AGIR.

AGIR este continuatoarea de drept a organizaţiilor inginereşti :”Societatea Politehnică”, „Asociaţia Generală a Inginerilor din România”,”Asociaţia Ştiinţifică a Tehnicienilor”, „Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilorşi Tehnicienilor” şi „Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor”.

Printre obiectivele AGIR se numără:

 • participarea la programe de cercetare, de educaţie şi alte programe, cufinanţare internă şi externă;
 • organizarea de dezbateri profesionale prin conferinţe, simpozioane,seminarii, colocvii, mese rotunde;
 • întocmirea, prin membrii săi, pe bază de convenţii sau contracte, de studii, avize şi lucrări de specialitate, participarea la proiecte de cercetareşi desfăşurarea de activităţi de consultanţă, expertiză şi asistenţă tehnică;
 • întocmirea, prin membrii săi, pe bază de convenţii sau contracte, de studii, avize şi lucrări de specialitate, participarea la proiecte de cercetareşi desfăşurarea de activităţi de consultanţă, expertiză şi asistenţă tehnică;
 • colaborarea cu organe şi organizaţii guvernamentale, academii,instituţii de învăţământ superior, institute şi centre de cercetare şiproiectare, precum şi cu instituţii, organizaţii şi asociaţiineguvernamentale.

Din drepturile pe care le au membriiAGIRamintim:

 • participarea la acţiunile organizate de către asociaţie;
 • să fie sprijiniţi în exercitarea profesiei lor în condiţii optime;
 • participarea la programe de educaţie continuă;
 • să menţioneze în documentele oficiale şi personale calitatea de:membru, membru de onoare, membru colectiv sau membru susţinător alAGIR.

De asemena, membrii AGIR au obligaţii, printre care se enumeră:

 • recunoașterea şi respectarea statutul asociaţiei;
 • desfăşurarea de activităţi care să contribuie la creşterea prestigiuluiasociaţiei;
 • să nu desfăşoare activităţi care să prejudicieze imaginea asociaţiei.

Printre membrii colectivi ai AGIR (16 la număr) se află „Asociația Inginerilor de Instalații din România” – AIIR și „Asociația Corpul Experților Tehnici din România” – CET-R.

Cu ocazia admiterii „Asociației Coșarilor” ca membru colectiv în AGIR s-a încheiat și o Convenție, prin care părțile au stabilit să acționeze în comun pentru:

 • elaborarea în comun a unor studii, strategii, analize, cercetări de piață aferente domeniului de activitate al celor două organizații;
 • elaborarea și aplicarea unor programe de asistențăși pregătireprofesionalăîn diferite domenii;
 • colaborarea la diverse manifestări: expoziții, târguri, simpozioane, conferințe, mese rotunde;
 • colaborarea pe bazaunor programe concrete, la diverse acțiuni inițiate încomun;
 • elaborarea și dezvoltarea de proiecte;
 • prezentarea reciprocă de informații în publicațiile și pe site-urile proprii și reactualizarea lor permanentă.

 

asociatiacosarilor.ro

Asociatia Cosarilor din Romania, este o organizatie deschisa, cu membri persoane fizice si juridice, care-i recunosc statutul si doresc sa contribuie la realizarea obiectivelor sale. Numarul de membri este nelimitat.

utile

Taxa de membru pentru anul 2024 este de 1.000 lei.

contact

 • Presedinte: Dorin Jipa
 • Email: office@asociatiacosarilor.ro
 • Telefon: 0744.594.342

© asociatiacosarilor.ro - 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by SMART WEBSITE

Minimum 4 characters