Stiri

„Asociația Coșarilor” – membră în Comitetul Tehnic național de standardizare nr. 347

„Asociația Coșarilor” – membră în Comitetul Tehnic național de standardizare nr. 347

„Asociația Coșarilor” din România a devenit membru în Comitetul Tehnic național de standardizare nr. 347 (CT 347), Comitet care se ocupă și de standardizarea în domeniul coșurilor de fum și industriale.

Astfel, „Asociația Coșarilor” va putea să participe nemijlocit la activitatea de standardizare națională, europeană și internațională referitoare la coșurile de fum. De asemenea, își va putea exprima propriul interes în procesul de elaborare a standardelor și va putea influența decizia privind conținutul tehnic al acestora.
Totodată, participarea activă la lucrările Comitetului Tehnic național de standardizare reprezintă o oportunitate deosebită pentru a realiza și întreține contacte cu specialiștii din domeniul specific de activitate, din țară și străinătate.

comisia tehnica de standardizare


 

Vinul Cosarului – Lansare

În seara zilei de 18 februarie 2015 a avut loc la Bistro „La Taifas” din București lansarea „Vinului Coșarului”, un proiect comun al „Asociației Coșarilor” din România și al redutabilului producător de vinuri Balla Geza.

„Vinul Coșarului”, o minunată Cadarcă de Miniș „creată” de Balla Geza, a fost explicat participanților la eveniment de către sommelierul Istvan PENTEK, Secretarul General al “Organizației Somelierilor din România 2011”.

Pe lângă „Vinul Coșarului”, distinșii participanți (din care au făcut parte reprezentanți ai unor Instituții de Stat, din zona academică, universitară, membri ai unor Asociații profesionale cu activitate conexă cu cea a curățării coșurilor de fum, reprezentanți ai unor producători de echipamente de încălzire, de echipamente de măsură din domeniul gazelor de ardere, producători și distribuitori de vin și de produse distilate, ai unor renumiți fabricanți de ciocolată, reprezentanți ai presei scrise din domeniul instalațiilor de încălzire și al vinului) s-au delectat cu încă 5 vinuri din portofoliul Balla Geza:

– spumant din Mustoasă de Măderat,

– Mustoasă de Măderat,

– Furmint,

– Fetească Neagră,

– Cabernet Franc,

vinuri puse la dispoziție prin bunăvoința producătorului și care s-au bucurat de aprecierea unanimă .

Cu această ocazie a fost prezentat pentru prima oară și steagul de paradă al „Asociației Coșarilor” din România.

Într-o pauză dintre două vinuri degustate au fost prezentate participanților părțile componente ale ținutei de paradă a coșarului și poveștile lor – povești gustate de public.

De asemenea, împreună cu firma TESTO, a fost lansat concursul de fotografii adresat coșarilor din România, concurs care va beneficia de premii substanțiale din partea sponsorului – TESTO ROMÂNIA. Dar regulamentul concursului și premiile puse în joc le veți găsi în presa de specialitate.

vinul cosaruluivinul cosarului


 

Team Building

In perioada 5-7 decembrie, la Cincis, judetul Hunedoara, a avut loc intalnirea cosarilor. Am avut onoarea ca printre invitati sa fie, din partea E-On Gaz, dl. Sorin Pavel si dl. Viorel Burlacu.

e-on2

Cu aceasta ocazie, Asociatia Cosarilor a lansat un mesaj tuturor simpatizantilor:

Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Cosarilor

În data de 20 septembrie 2014 va avea loc la Hotelul „Select” din Alba Iulia, str. Biruinței nr. 72, Adunarea Generală a membrilor „Asociației Coșarilor” din România.

Special pentru acest eveniment, Heidi Chocolat, leader pe piața românească în domeniul ciocolatei, a dezvoltat și produs pentru prima oară, pentru „Asociația Coșarilor” din România, figurina COȘAR

ciocolata cosar


 

Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş

ziua cosarului

Ocrotitor al Mitropoliei Banatului şi patron al pompierilor din România, Sfântul Ierarh Iosif de la Partoş, ale cărui moaşte se cinstesc în Catedrala ortodoxă din Timişoara, a strălucit cu aureola sfinţeniei încă din timpul vieţii, fiind, aşa cum îl numeşte Acatistul închinat lui, „podoaba ierarhilor, izgonitorul tuturor patimilor, izbăvirea credincioşilor, lauda preafrumoasă a Timişoarei şi cinstea Partoşului“. Sfântul Ierarh Iosif de la Partoş este cinstit în fiecare an la 15 septembrie.

La 15 ani îşi închină viaţa lui Hristos

Sfântul Ierarh Iosif de la Partoş, cinstit cu mare evlavie în fiecare an la 15 septembrie, s-a născut în jurul anului 1568 în oraşul Raguza din Dalmatia, pe malul Mării Adriatice. Tatăl său se pare că era navigator, având o corabie, transporta mărfuri pe Marea Adriatică, Mediterană, pe Marea Neagră şi pe Dunăre.

La frageda vârstă de 15 ani, Iacob îşi închină viaţa lui Hristos, intrând în Mănăstirea Maicii Domnului chiar din oraş, unde îşi continuă învăţătura şi citirea cărţilor sfinte. Dornic de rugăciune şi de o viaţă mai retrasă, după cinci ani, Iacob părăseşte mănăstirea din Ohrida, îndreptându-se către Sfântul Munte Athos. Aici, intră în Mănăstirea Pantocrator, aşezată pe o stâncă bătută de valuri, la o înălţime de aproape 30 de metri, unde duce o viaţă aspră, în post şi rugăciune, în osteneală şi ascultare. În plin urcuş pe treptele desăvârşirii, Iacob este tuns în monahism, primind numele de Iosif.

Avea doar 21 de ani când tănărul schimonah Iosif, prin desăvârşita lepădare de sine, cu smerita cugetare, cu sărăcie şi înţelepciune, îi uimea pe toţi sihaştrii athoniţi.

Fiind smerit cu mintea şi blând cu inima şi datorită asprelor posturi prin care îşi strunea trupul şi îşi întărea sufletul, Dumnezeu i-a dăruit puterea cuvântului prin care mişca inimile tuturor, înduioşându-se până la lacrimi şi întraripându-le cu dorul cel dumnezeiesc. Pentru curăţenia lui sufletească în înalta sfinţenie la care a ajuns, Dumnezeu i-a dăruit printre multe alte daruri şi pe acela al facerii de minuni încă din timpul vieţii. Părinţii din Sfântul Munte care sufereau de diferite boli, atât trupeşti, cât şi sufleteşti, veneau la părintele Iosif şi prin rugăciunile lui se tămăduiau de toată neputinţa. Ca o comoară nepreţuită este purtat pe rând în mănăstirile Hilandar, Xiropotamu, Vatoped şi la alte mănăstirii, schituri şi chilii ale Sfântului Munte.

Vestea despre viaţa, calităţiile şi minunile lui Iosif se răspândiseră cu mare grabă. Astfel că, fiind nevoie de un îndrumător iscusit în cele duhovniceşti, dar în acelaşi timp şi de un bun organizator al vieţii monahiceşti după rânduielile Sfântului Vasile cel Mare, la cererea patriarhului de Constantinopol este trimis egumen pentru marea lavră a Sfântului Ştefan din Adrianopol. Acolo, timp de şase ani, munceşte fără preget la reorganizarea şi punerea în rânduială a pravilelor duhovniceşti şi regulilor vieţii de obşte.

Este pus apoi egumen în marea lavră românească Cutlumuş, veche ctitorie voievodală a domnitorilor români, începând cu Vlaicu Vodă, iar apoi rezidită de către domnitorii munteni şi moldoveni, Matei Basarab şi Vasile Lupu. Obştea monahală a Mănăstirii Cutlumuş era formată şi din români nord-dunăreni, moldovlahi, transilvăneni, dar şi bănăţeni.

Aşezarea în scaun a Sfântului Iosif ca mitroplit al Banatului a fost săvârşită în ziua Sfântului Ilie a anului 1650. Este semnificativă această dată pentru ceea ce a reprezentat ataşamentul credincioşilor faţă de mitropolitul lor, întrucât fiind şi praznicul Proorocului Ilie, patronul unor importante bresle din oraş, ziua a îmbrăcat un caracter sărbătoresc deosebit.

Se ştie că viaţa oricărui ierarh, într-un fel, se contopeşte cu a eparhiei sale. Tot aşa, cronica Mitropoliei Banatului acelei epoci se poate considera şi oglindă a vieţii mitropolitului de la Timişoara.

Noul mitropolit venea investit cu o autoritate vădită în titulatura sa şi, de asemenea, cu prestanţa unei vârste patriarhale de 82 de ani, precum şi a virtuţilor cele mai râvnite, ceea ce constituia implicit un prestigiu al scaunului său. A organizat Biserica, a întemeiat şcoli pentru pregătirea preoţilor, a înălţat altare sfinte, a cercetat mănăstiriile şi parohiile bănăţene, ducând mângâiere şi lumină păstoriţilor săi.

Clopotele mănăstirii au început să bată singure

Tradiţiile spun că în momentul adormirii sale, clopotele mănăstirii au început să bată singure, fără să le tragă cineva, ducând în depărtări trista veste. Apoi trupul neînsufleţit al marelui mitropolit a fost aşezat într-un mormânt zidit în naosul bisericii mănăstireşti, în dreptul uşii de la intrare care e spre miazăzi. Pe lespedea ce s-a aşezat deasupra, mâini pioase au săpat o inscripţie pe care înainte cu aproape un veac se citea cu uşurinţă: „Sviatitel Iosifa novii bivşii Mitropolita Temişvarskii“ – „Preasfinţitul Iosif cel Nou, fost Mitropolit al Timişoarei“.

Era sfârşitul verii lui 1656, când a trecut la cele veşnice la 85 de ani părintele duhovnicesc al ortodocşilor din părţile Banatului. Sfântul Iosif numit e acum „cel Nou“, spre a-l deosebi de alţi sfinţi mai vechi cu acelaşi nume, nu a încetat nici după moarte să vină într-ajutor credincioşilor, pe mulţi din cei care se apropiau cu rugăciuni de mormântul său.

Patronul pompierilor din România

Decizia în acest sens a avut în vedere viaţa, minunile, calităţile spirituale şi a pornit şi de la faptul că pe seama Sfântului se pune, între altele, salvarea bisericii din Timişoara-Mehala şi a unei părţi din oraş de la un incendiu care a izbucnit pe când el era mitropolit la Timişoara (1650-1653). La această întâmplare face aluzie Acatistul care îi este închinat: „Ca să arăţi marea ta milostivire pentru turma ta şi râvna ta pentru slobozirea ei din toate nevoile ce o împresurau, atunci când pârjolul focului s-a întins să cotropească toată cetatea Timişoarei, nu ai fugit ca un fricos, ci ai stat ca un viteaz, biruind puterea focului, prin rugăciunea ta mai fierbinte decât vâlvătaia focului, scăpând neatinsă biserica slujirii tale şi oprind, prin ploaie năpraznică, pe care cerul a trimis-o ţie în ajutor, întinderea focului…“ (Icosul 7).

A scăpat cetatea de foc

O altă minune a sa s-a întâmplat în ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. Pe când săvârşea Sfânta Liturghie în ziua hramului unei vechi biserici din Timişoara, a izbucnit un mare foc în partea de apus a oraşului. Un vânt puternic întindea pârjolul cu repeziciune asupra întregului oraş. Mulţi au pierit atunci în flăcări, iar groaza îi cuprinse pe toţi. Sfântul Iosif, văzând prăpădul, a ieşit în faţa bisericii luând cu sine Sfintele Taine şi câzând cu faţa la pământ şi cu toată puterea sufletului său cerând îndurare lui Dumnezeu să scape cetatea de prăpăd. Deodată, nori negri s-au ridicat dinspre miazăzi, întunecând tot cerul, şi o ploaie torenţială s-a vărsat timp de câteva ore până a stins cu totul focul nimicitor. Apoi, mergând acasă, s-a închis în chilia sa şi timp de trei zile nu a mai ieşit. Când s-a arătat din nou în lume, iată că pe dosul palmei lui de la mână stângă îi apăruse semnul sfintei cruci, ca şi când ar fi fost ars cu fierul înroşit. Semnul acesta a rămas pe mâna Sfântului până la sfârşitul vieţii lui, semn care i-a fost dat de Dumnezeu pentru aducerea aminte a marei Lui milostiviri.

Preluare din Ziarul LUMINA „Vieţile sfinţilor” de Alexandru CHITUŢĂ apărut marţi 15 septembrie 2009 (http://ziarullumina.ro/vietile-sfintilor/sfantul-ierarh-iosif-cel-nou-de-la-partos-ocrotitorul-mitropoliei-banatului)


 

Comunicat de presa

Ziua pompierilor si ziua cosarilor

Cu ocazia sărbătoririi ZILEI POMPIERILOR, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Piatra Neamț a invitat coșarii care fac parte din ASOCIAȚIA COȘARILOR din România, să participe la parada organizată de luptătorii împotriva incendiilor.
Este pentru prima data când pompierii și coșarii participă împreună la o astfel de PARADĂ.
A sosit momentul ca POMPIERII și COȘARII să se cunoască mai bine, să se ajute și să colaboreze cât mai eficient în lupta pentru prevenirea incendiilor datorate coșurilor de fum. În topul cauzelor incendiilor din țara noastră, coșurile, canalele de fum și sobele defecte sau necurățate ocupă locul doi, după incendiile datorate defecțiunilor la instalațiile electrice. Numai în anul 2013 au avut loc 2.285 incendii datorate coșurilor de fum, pagubele estimându-se la 80.287.000 lei.
Parada de Ziua Pompierilor, la care vom participa în ținuta specifică meseriei și la care vă invităm să luați parte și Dumneavoastră, va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2014, ora 10, în Piața Ștefan cel Mare din PIATRA NEAMȚ.
Totodată, ținem să vă aducem la cunoștință și o altă premieră: este pentru prima oară în țara noastră când membrii „Asociației Coșarilor” din România îl vor sărbători împreună cu pompierii, în data de 15 septembrie, cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului, ca ocrotitor spiritual al pompierilor din România.

10668255_744452982293140_127968959_n 10695322_744453395626432_2075405542_n10695322_744453395626432_2075405542_n

 

 

 

 

 


 

Asociatia Cosarilor la Ministerul Economiei

Luni 28 iulie 2014 dl Florin CETATEANU s-a intalnit la Ministerul Economiei cu Ministrul Secretar de Stat dl Maricel POPA.

Solutii mentenanta hote restaurant

Compania „Multi Cleaning System” a facut o prezentare si o demonstratie, cu ocazia cursului „Curatare hote restaurant”, a solutiilor necesare pentru curatarea hotelor, tubulaturilor si ventilatoarelor. Rezultatele sunt remarcabile. Recomandam utilizarea solutiilor „KIEHL„, importate si comercializate de MCS.

Kiehl


 

UA-50639398-1